Gdańsk

Powstanie Gdańska
Konflikt z Krzyżakami o Pomorze
Gdańsk - od wojen ze Szwecją do rozbioru Polski
Polecane:
Tagi:
rozbicie dzielnicowe pomorze gdańskie krzywousty świętopełk stare miasto długi targ krzyżacy branderburczycy polanie bolesław chrobry poganie mieszko I bałtyk biskup Wojciech prusy Albrecht Hohenzollern zygmunt i stary wojska zakonne oliwa traktat toruński ród Habsburgów flota królewska pokój w toruniu kazimierz jagiellończyk kasztelan gdańsk rzemieślnictwo rzeczpospolita bitwa pod święcinami ii pokój toruński wojna trzynastoletnia ziemia chełmińska ziemia michałowska wielki mistrz krzyżacki warmia powiśle szlachta polska bitwa pod chojnicami pospolite ruszenie armia cerekwica krzyżący bornholm flota duńska bitwa pod święcinem piotr dunin bitwa na zalewie wiślanym toruń władysław jagiełło papież cesarz litwa unia personalna bitwa pod grunwaldem powstanie koloniści malbork pomorze traktat pokojowy władysław łokietek proces ryski watykan książe giedymin kazimierz wielki recht-stadt alt-stadt książęta pomorscy śląsk mazowsze mściwój ii bolesław pobożny branderburgia przemysław ii książe leszek rzym
Wyniki dla tagu:

pomorze gdańskie


Rozwój Gdańska po wojnie trzynastoletniej

Po podpisaniu pokoju w Toruniu Gdańsk znowu znalazł się w granicach państwa Polskiego. Rzeczpospolita odzyskała tym samym dostęp do morza co znacznie zwiększyło jej wpływy z międzynarodowego handlu, a z Gdańska uczyniły bałtycką metropolię.

Po 1466 r król Kazimierz Jagiellończyk uczynił z Pomorza Gdańskiego województwo pomorskie. Nowy podział administracyjny tych terenów obejmował 10 powiatów: gdański, pucki, kościerzyński, tczewski, skarszewski, nowski, świecki, tucholski, człuchowski i mirachowski. Główna siedziba wojewody mieściła się w Gdańsku, podobnie jak siedziba kasztelana. Gdańsk stał się zatem głównym miastem pomorza co miało niebagatelny wpływ na jego rozwój. Na początku XVI w mieszkało w nim 20 tys. ludzi, na początku XVII w ta liczba wzrosła już do 70 tys.! Gdańsk stał się wówczas najludniejszym i najbogatszym miastem całej Rzeczpospolitej!

czytaj więcej>>

II Pokój Toruński i przyłączenie Gdańska do Rzeczpospolitej

Rokowania pokojowe pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Rzeczpospolitą trwały już od 1464 r (praktycznie od wygranej pod Święcinami Polacy nie przegrali żadnej większej potyczki). Zakończenie rozmów dotyczących podpisania porozumienia nastąpiło natomiast dopiero w 1466 r.

19 października 1466 r został podpisany II pokój toruński, który zakończył wojnę trzynastoletnią. Tym samy Rzeczpospolitej udało się odzyskać Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i ziemię michałowską, dodatkowo do Polski została włączona Warmia i Powiśle. Gdańszczanom udało się w końcu wyrwać spod panowania znienawidzonego Zakonu po ponad wieku usilnych prób separacji.

czytaj więcej>>

Wojna trzynastoletnia - przyczyny

Zabicie części powstańców, którzy wypędzili z Gdańska Krzyżaków w 1410 r oraz wysokie kontrybucje, które Zakon nałożył na miasto odniosły przeciwny skutek niż to co zamierzał Wielki Mistrz. Chciał on ukarać dotkliwie Gdańsk za usilne dążenie do suwerenności. Nałożenie nowych podatków i monopol handlowy Zakonu sprawiły jednak, że dążenia niepodległościowe wśród mieszkańców z każdym rokiem rosły.

Niezadowoleni z rządów Krzyżaków byli nie tylko Gdańszczanie. Ciemiężone były również inne miasta pomorza. W 1440 r Gdańsk, Toruń i Chełmno założyły Związek Pruski, którego celem było przełamanie monopolu gospodarczego Państwa Krzyżackiego. Zakon po uzyskaniu wsparcia od papiestwa i cesarstwa rozwiązał szkodzącą mu organizację i zabił ok. 300 jej członków. Znowu jednak krwawy odwet nie uciszył buntów na długo.

czytaj więcej>>

Starania Władysława Łokietka o odzyskanie Pomorza Gdańskiego

Władysław Łokietek po koronowaniu się na króla w 1320 r nie zaprzestał swoich starań związanych ze zjednoczeniem wszystkim ziem, które należały do Polski jeszcze w czasach Bolesława Chrobrego.

Po utracie Pomorza Gdańskiego w 1309 r władzę nad tym regionem przejął Zakon Krzyżacki. Krzyżacy byli odpowiednio zorganizowani zarówno pod względem potyczek zbrojnych jak i dyplomatycznych, przez co walka z nimi była bardzo utrudniona. Etapy starań Łokietka o odzyskanie dla Polski dostępu do morza można podzielić na sądowe i zbrojne.

czytaj więcej>>

Gdańsk pod rządami Krzyżaków

Krzyżacy przejmując kontrolę nad Pomorzem w roku 1309 rozpoczęli swoje rządy od krwawego tłumienia zrywów niepodległościowym, m.in. w Gdańsku.

Krzyżacy mieli plan, który miał im zapewniać przejęcie całkowitej kontroli na terenie Pomorza Gdańskiego. Chcieli sprowadzić na te tereny jak największą ilość kolonizatorów niemieckich, którzy mieliby nastawienie pro krzyżackie. Dzięki temu Zakon zapewniłby sobie stabilność w zdobutym rejonie, który od 300 lat zamieszkały był w większości przez Polaków. W 1311 r Krzyżacy stworzyli nową dzielnicę w mieście, którą nazwano Recht-Stadt. Do nowo powstałych domów sprowadzano kolonistów z księstw niemieckich.

czytaj więcej>>

Zajęcie Gdańska przez Krzyżaków

Mściwój II dzięki pomocy Bolesława Pobożnego odzyskał władzę nad pomorzem. Nad księciem pojawiło się jednak nowe zmartwienie. Był ostatnim męskim dziedzicem swojej dynastii. Trzeba było się zatem zdecydować kto przejmie władzę po jego śmierci. 

Mściwój zmarł w 1294 r. Chciał zabezpieczyć Gdańsk przed atakami Brandenburgii i Zakonu Krzyżackiego. Postanowił zatem oddać koronę księciu wielkopolskiemu Przemysławowi II. Nie mógł się spodziewać, że takim posunięciem przyczyni się do ponownego zjednoczenia dzielnic polskich. Po śmierci Przemysława nowym władcą Pomorza został książę inowrocławski Leszek, który szybko zrzekł się tronu na rzecz księcia kujawskiego Władysława Łokietka. Łokietek dążył do całkowitego zjednoczenia Polski. Gdańsk ze swoimi bogactwami i otwartą drogą na Bałtyk był mu zatem bardzo potrzebny.

czytaj więcej>>

Gdańsk w czasach rozbicia dzielnicowego

Osiągnięcie przez Pomorze Gdańskie niezależności wobec ówczesnych królów dzielnicowych nie podobało się żadnemu z potomków Krzywoustego. Nie mieli oni jednak na tyle siły żeby być w stanie wymóc posłuszeństwo na nowym rodzie książęcym, który nad Pomorzem zaczął panować.

Od 1231 r. w Gdańsku władzę sprawował książę pomorski Świętopełk. Za jego rządów miasto przeżywało rozkwit gospodarczy. Udało mu się uzyskać dla Gdańska nowe prawa miejskie, które wpłynęły na wygląd i układ całego miasta. Na Gdańsk przypadał wtedy stary gród leżący w zakolu Mołtawy, podgrodzia, które w 1368 r przyjęło nazwę „Starego Miasta”, osady dominikańskiej oraz dzielnicy leżącej na terenie obecnego Długiego Targu.

czytaj więcej>>

Gdańsk pierwszych Piastów

Jeszcze przed podbiciem Pomorza Wschodniego przez Polan, na terenie gdzie obecnie znajduje się Gdańsk, mieściła się duża osada zamieszkiwana głównie przez rybaków i rzemieślników. Po włączeniu ziem do nowego państwa w mieście powstał warowny gród o powierzchni ok. 2,5 ha.

Gród miał konstrukcję drewniano-ziemną. Wysokie wały obronne osiągały wysokość do 10 m i szerokość dochodzącą przy podstawie nawet do 20 m! Stanowiły zatem idealną zaporę przed atakami wrogich plemion lub zakusami niemieckich książąt. Gród przy tym rozwijał się na bieżąco. Od samego początku pełnił bowiem rolę portu morskiego, z którego wypływały statki handlowe nawet do Holandii i Anglii. Naturalne więc było to, że do grodu napływali i osiedlali się nowi mieszkańcy. Do XII w powstał cały zespół osadniczy wokół miasta, z podgrodziami otoczonymi równie wielkimi i warownymi murami co sam gród.

czytaj więcej>>

Gdańsk - początki

Gdańsk jest związany z Polską praktycznie od samego początku jej istnienia. Przyjmuje się, że miasto powstało w roku 980 i od razu znajdowało się w granicach państwa Mieszka I.

Mieszko I przejął kontrolę kontrole nad Pomorzem Wschodnim w roku 979. Nowy gród powstał zatem praktycznie od razu po wcieleniu ziem do tworzącego się państwa Polan. Ze źródeł historycznych wynika, że gród od razu liczył dużo mieszkańców, bo ok. 1000 na 250 domów. Na owe czasy liczba ludności była naprawdę imponująca. Od samego początku Gdańsk był ważnym punktem strategicznym i handlowym.

czytaj więcej>>

Video

Rok 1598 - Wojna polsko-szwedzka - Wyprawa Zygmunta III Wazy do Szwecji


Bij Szwedzina :-)


Inscenizacja bitwy pod Świecinem 1462

Najczęściej komentowane:
Gdańsk to super miasto, niestety wiele przeszło. A teraz znowu przeżywa najazd z powodu Euro:) czytaj cały>>
Nie wiedziałem że Gdańsk istnieje praktycznie od początku istnienia Polski, musze się tam w koncu czytaj cały>>
Rozumiem, ze na tym zdjęciu jest Krzywousty? czytaj cały>>
No raczej, nie poznajesz?:) czytaj cały>>
Niesamowite, że takie dokumenty jak ten się zachowały. To niezwykłe jak wytrzymały jest papier, kied czytaj cały>>
A ja się urodziłem w rocznicę Bitwy Pod Grunwaldem, dzięki temu doskonale znam jej przebieg. W szkol czytaj cały>>
Mam w domu parę fajnych książek na temat Potopu szwedzkiego, kiedyś się tym mocno interesowałem, cie czytaj cały>>
Ci Krzyżacy to nam napsuli krwi, i jak tu lubić Niemców po tym wszystkim. czytaj cały>>
Zakon Krzyżacki: Zakon Szpitala Najświętszej Maryji Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli jak czytaj cały>>
Właśnie tak to jest, wojna nakręca rozwój choćby miał to być tylko rozwój wojsk, tak jest do dzisiaj czytaj cały>>

Copyright © 2012 by mgdansk.pl